Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawy prawne:1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.). 2. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zm.). Ustawie KN podlegają, w...

PORADA PRAWNA

13 czerwca 2013 Awans zawodowy

W przedszkolu niepublicznym dyrektor nie posiada stopnia awansu zawodowego. Czy nauczyciele pracujący w tej placówce mogą zdobywać kolejne stopnie awansu? Czy wspomniany dyrektor może nadać stopień n-la kontraktowego?

Podstawy prawne:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.).

2. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zm.).

Ustawie KN podlegają, w zakresie określonym w ustawie, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych na podstawie art. 1ust. 2 pkt 2b tej ustawy. Stanowisko dyrektora przedszkola niepublicznego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, ponadto stanowisko dyrektora przedszkola niepublicznego może zajmować osoba będąca nauczycielem, a ustawa o nie wymaga tu posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r.(ze zm.) organ prowadzący może ustalić warunki wymagane wobec dyrektora przedszkola niepublicznego. Oznacza to, że dyrektor przedszkola niepublicznego niemający stopnia awansu, może wykonywać obowiązki związane z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT