Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z uwagi na fakt, że udział nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej jest niezbędny, należy obowiązkowo przeszkolić swoją radę pedagogiczną, najlepiej już na...

PORADA PRAWNA

Na sierpniowej radzie chciałbym poruszyć temat nowego rozp. w sprawie nadzoru. Proszę o wskazówki o czym należy poinformować nauczycieli.

Z uwagi na fakt, że udział nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej jest niezbędny, należy obowiązkowo przeszkolić swoją radę pedagogiczną, najlepiej już na naradzie sierpniowej. Przykładowy zakres tematyczny szkolenia wewnętrznego może prezentować się następująco: Czas trwania ok. 1,5 godziny. 

  1. Zapoznanie nauczycieli z nowym rozporządzeniem o nadzorze – dyrektor: prezentacja multimedialna (lub zwykła, jeżeli brak odpowiedniego sprzętu). Cel: zapoznanie z nowymi zapisami prawa oświatowego. Czas ok. 0,5 godz.
  2. Wymagania wobec szkół określone w załączniku do rozporządzenia - wicedyrektor lub inny nauczyciel (lider WDN) praca warsztatowa w grupach. Nauczyciele podzieleni na cztery zespoły, każdy zespół szczegółowo opracowuje jeden obszar wskazując na różnice między wymaganiami na poziom B i D. Cel: praktyczne poznanie przez nauczycieli stawianych im wymagań w zakresie poszczególnych obszarów oraz określenie różnic w wymaganiach na poszczególne poziomy. Wstępna ogólna autodiagnoza pracy szkoły. Zachęcenie zespołu do podjęcia próby spełnienia najwyższych wymagań (lub kontynuacji, jeżeli taki poziom szkoła już posiada z ukierunkowaniem na wzbogacenie oferty edukacyjnej). Czas: 20 minut na pracę w grupach i po 10 minut na prezentację wyników pracy każdej grupy- razem 1 godz.
  3. Dyskusja. Określenie wstępnych wniosków i wstępnie procedury przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w bieżącym roku szkolnym. Cel: wybór zespołu (np. zespół ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły) do opracowania założeń ewaluacji w roku szkolnym 2009/2010, określenie zakresu odpowiedzialności przewodniczącego zespołu, terminu opracowania procedury ewaluacji wewnętrznej. Czas 0,5 godz.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna
Dokumentacja

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT